Vandaag duurt het programma korter omdat wij nog andere verplichtingen hebben. Maar toch hebben wij er voor gezorgd dat onze studiogast kan worden ontvangen. Deze week is dat de conservator Anneke Nitrauw van het Anton Pieck Museum Hattem.
Zij vertelt ons hoe lang zij al betrokken is bij het museum en wat haar taak zoal behelst. In 1984 is zij daar begonnen met haar werk en heeft ze dan ook na 25 jaar een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen zit doormiddel van scholing opgewerkt tot conservator.
Tevens praten wij over de nieuwe expositie ‘Kleine IJsbeer’ en andere Helden van Hans De Beer. De tentoonstelling is geopend op zondag 11 november door de heer Bob Markus directeur/uitgever van De Vier Windstreken.
Tot 30 April 2019 zal de expositie in Hattem blijven. Een heel bijzondere expositie, in de kerstvakantie wordt er door de heer Hans de Beer in samenwerking met het Anton Pieck Museum een workshop voor kinderen georganiseerd

Tevens werd aandacht besteed aan het Album van de maand “Hush Kids” in one programma tevens nog aandacht voor het TV overzicht Agenda bericht van de “Ontmoetingsdag ‘alskankerjeraakt‘ in de regio Zwolle. Op woensdag 21 November van 10.30 uur tot 15.30 uur in de Smidse,Hezenwegbergerweg 50 in Hattem. Thema ‘zin in het leven‘wilt u hieraan meedoen stuur een email aan ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.