Wij hebben onze studio in de Marke in Hattem, maar er zijn nog meerdere organisaties die daar hun kantoor hebben, zoals SW Hattem.
Deze organisatie heeft sinds een kleine twee jaar een nieuwe directeur, hij komt uit Drente en toen hij de advertentie zag waarin een nieuwe directeur werd gevraagd heeft Henk Dekker gesolliciteerd naar deze functie in het welzijnswerk. Hij is inwoner van het Drentse Ballinge, hij heeft de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan in het welzijnswerk. Henk Dekker geeft aan dat SWH een belangrijke spin in het web in Hattem is op het gebied van welzijn. “Niet alleen en zeker niet alleen voor henzelf maar voor iedereen in Hattem en dan vooral voor de meest kwetsbaren”
Er werken 9 mensen bij SWH van jong tot oud.
Henk werkt ook samen met Bestuur, Gemeente en Wethouders en veel organisaties daar buiten.
Daarbij werkt hij met zijn medewerkers aan een mooie vooruitstrevende organisatie.
Tweede uur:
1. Interview met Renee Cornelis van IVN afdeling Zwolle; zij vertelt over de wandeling van zaterdag 23 maart. Start is voor het monumentale pand van zorgcentrum het Zand. De wandeling heet: Zandhove, van Buitenplaats tot Stadspark . De wandeling duurt ongeveer 2 uur onder begeleiding van natuurgidsen.
De moeite waard om mee te wandelen.
2. TV Overzicht
3. Muziek uit het Verleden
4. Interview met Thomas Brink van Buurtcoaches Hattem De vraag vanuit de gemeenschap naar meer sportactiviteiten voor ouderen is door de stichting Welzijn de Buurtsportcoach (HUB) opgepakt. Thomas helpt ouderen in beweging door ZitFit. Op woensdag 13 maart is men gestart in de Lippe Lippenoordweg aanvang 14.30 – 15.15 uur. Voor meer info: 038 – 4432881.
Tevens zijn er groepen van ZitFit in de Open Poort en in het Baken.
5. Berichten uit Hattem en omgeving.
Techniek: Jan Boeve en Gerrit Naber
Redactie en regie: Gerrit Naber
Presentatie: Marijke Riesebeek